Turkish ceramics in the Grand Bazaar in Istanbul, Turkey

ISTANBUL – MAY 27, 2013: Turkish ceramics in the Grand Bazaar on may 27, 2013 in Istanbul, Turkey. The Grand Bazaar is the oldest and the largest covered market in the world, with 61 covered streets.

Bài viết liên quan

Việt Nam trong mắt người Thổ Nhĩ Kỳ

Trải qua 16 ngày hè đến Sa Pa, Huế, Hội An, Nha Trang, Phan Rang... các nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ đã có rất nhiều ấn tượng cũng như kỷ niệm sâu sắc về ...

Bình luận