Turkish ceramics in the Grand Bazaar in Istanbul, Turkey

ISTANBUL – MAY 27, 2013: Turkish ceramics in the Grand Bazaar on may 27, 2013 in Istanbul, Turkey. The Grand Bazaar is the oldest and the largest covered market in the world, with 61 covered streets.

Bài viết liên quan

Tour 02 Ngày 1 Đêm tại Istanbul

GIỚI THIỆU VỀ ISTANBUL Nằm ở vị trí địa lý trung tâm của thế giới với lịch sử 2.500 năm, Istanbul trải dài qua hai châu lục Á và Âu, ngăn cách bở...

Bình luận