Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Hồi giáo – Phần 3

3. Một vài nhận xét
1. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia có chiều dài lịch sử, có bề dầy về văn hóa. Trong thế giới Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ có nền kinh tế khá mạnh- một “nền kinh tế phi dầu mỏ”, nhưng đồng thời cũng không nằm trong Cộng đồng kinh tế châu Âu- EU mà đi theo hướng riêng, trên cơ sở khai thác các yếu tố lịch sử, tôn giáo cũng như những lợi thế về vị trí địa lý, môi trường chính trị thế giới và khu vực trong những hoàn cảnh cụ thể để phát triển.
 
2. Do những đặc điểm riêng về địa lý tự nhiên, lịch sử dân tộc và lịch sử truyền giáo, dân cư, văn hóa,… Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ mang sắc thái riêng- một Hồi giáo cởi mở, không rơi vào trạng thái khép kín, cực đoan, bảo thủ. Có lẽ đây là yếu tố tôn giáo hỗ trợ cho sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ, nếu không, chí ít cũng không cản trở cho sự phát triển. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hồi giáo có vai trò rất lớn trong đời sống chính trị và xã hội. Chính Hồi giáo là nhân tố rất quan trọng góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển của đất nước này.
    3. Là một nhà nước thế tục nhưng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt quan tâm và có chính sách sự nâng đỡ đối với Hồi giáo. Chính sự hỗ trợ, định hướng của chính phủ, cùng với những đặc điểm riêng về lịch sử, văn hóa,… như nói trên đã giúp cho đời sống Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ phong phú và đi theo hướng riêng, vẫn giữ mình là nước Hồi giáo nhưng lại ngăn chặn hoặc làm giảm đi sự thâm nhập của tư tưởng cực đoan như một số nước trong khu vực.
 
4. Thổ Nhĩ kỳ là một quốc gia gạch nối không chỉ về địa lý- giữa châu Á và châu Âu, gạch nối trong mối quan hệ giữa thế giới Hồi giáo với phương Tây, mà ở đó, vừa giữ được tính truyền thống của Hồi giáo vừa thích ứng với xã hội hiện đại. Nhà nước thế tục ở một nước Hồi giáo chiếm đại đa số như Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang là mô hình hướng tới của khá nhiều nước Hồi giáo. Tuy nhiên, để được như Thổ Nhĩ Kỳ, các nước Hồi giáo này còn phải vượt qua quá nhiều trở ngại về tôn giáo, văn hóa và chính trị.

Bài viết liên quan

Tour 02 Ngày 1 Đêm tại Istanbul

GIỚI THIỆU VỀ ISTANBUL Nằm ở vị trí địa lý trung tâm của thế giới với lịch sử 2.500 năm, Istanbul trải dài qua hai châu lục Á và Âu, ngăn cách bở...

Bình luận